Екипът ни


    В рехабилитационен център "Свети Наум" работят следните професионалисти в областта на HYPOXI терапията, физикалната терапия, кинезитерапията и рехабилитацията:


Вера Наумова
Магистър кинезитерапевт.
С над 35 г. стаж в областта на костноставните заболявания, неврология и ортопедия.
Мануален терапевт.
Хипокситерапевт.


Павлина Гоцева
Медицинска сестра.
Хипокситерапевт.

 

Слава Петреска
Магистър кинезитерапевт.
Хипокситерапевт.
Над 5 гoдини стаж в областта на костноставните заболявания, неврология и ортопедия.
В отпуск по майчинство от 01.2016 г.


Даниела Нинова
Магистър кинезитерапевт.